Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

14/07/2022 - 13:02

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí

Sáng 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Tại điểm trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế

Đây là năm thứ 2 Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng bằng hình thức trực tuyến. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Hiển chủ trì tại điểm trực tuyến Thừa Thiên Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng.

Mong muốn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, có nhiều tác phẩm chất lượng, thiết thực phản ánh đa dạng, phong phú các nội dung về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Bên cạnh các tác phẩm báo chí phản ánh, nêu gương, cần tăng cường các tác phẩm phê phán các hành vi, hoạt động sai trái, qua đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tích cực tham gia Giải báo chí viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã nhấn mạnh đến những điểm mới liên quan đến chức danh bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; nâng cao chất lượng cán bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ngoài Nhà nước; đổi mới sinh hoạt đảng; quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ…

Sau phát biểu chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, trong thời gian 1 ngày, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng.

Đó là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP