Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

03/11/2021 - 09:42

Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho đội ngũ báo chí

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đó là, chính trị, tư tưởng; đạo đức; tổ chức bộ máy; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết là, tập trung xây dựng Đảng; dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thời gian tới, báo chí cần tiếp tục bám sát những nội dung này để có những cây bút, bài viết sâu hơn về công tác xây dựng Đảng.

Trong thời gian 1 ngày, 945 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 250 cơ quan thông tấn, báo chí và 61 Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước nghiên cứu, học tập các chuyên đề liên quan đến những điểm mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những nội dung mới về xây dựng Đảng; các kỹ năng lựa chọn đề tài; những kinh nghiệm khi tham gia giải báo chí “Búa liềm vàng” và các giải báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP