Kinh tế Công nghiệp - TTCN

31/05/2022 - 10:56

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 8,3% 

Trong 5 tháng đầu năm 2022, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%; linh kiện điện thoại - sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%. Linh kiện điện thoại - sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 5 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 21,6%).

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP