Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

Sau lễ mít tinh, tất cả các lực lượng tham dự diễu hành tuyên truyền Luật phòng chống ma túy.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP