Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Chất lượng cho tuyển quân

Năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TP. Huế tổ chức khám tuyển cho hơn 2.000 thanh niên trong độ tuổi...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP