Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Giảm được bộ máy là giảm được chi ngân sách

Tại cuộc họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP