Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Chuyển hóa địa bàn phức tạp

Được xác định là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn ma túy, Đảng ủy, chính quyền địa phương và Công an phường Phú Thượng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP