Cơ hội để phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý

Thừa Thiên Huế đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo cơ hội bình đẳng thật sự để thúc đẩy phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo và quản lý.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP