Mô hình hiệu quả của phụ nữ Hồng Vân

Hội LHPN xã Hồng Vân, huyện A Lưới đã giúp 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo chuẩn mới nhất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP