Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

14/05/2020 - 14:30

Chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 14/5, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực trong tham mưu chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực trong tham mưu chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu công tác tôn giáo, dân tộc.

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng được 940 mô hình, điển hình; tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết lương – giáo trong khối đoàn kết toàn dân ngày càng được đẩy mạnh.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tích cực xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP