10/05/2019 - 11:30

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc, Phú Vang

Ủy ban MTTQVN huyện Phú Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong 2 ngày 9 và 10/5. Đến dự có ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến (bên trái) tặng hoa chức mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2014  - 2019, Mặt trận các cấp ở Phú Lộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân tích cực hưởng ứng, đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất đai với tổng trị giá trên 29 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Đồng thời, huy động hơn 3,5 tỷ đồng "Quỹ vì người nghèo", giúp xây mới, sửa chữa 332 nhà Đại đoàn kết, tặng hơn 4.500 suất quà cho các đối tượng gặp khó khăn đột xuất, bị ảnh hưởng do thiên tai và hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, khám chữa bệnh. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 5,81% vào năm 2018.

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQVN huyện Phú Lộc đề ra 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu: mỗi năm “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện, xã vận động tại địa phương trên 1 tỷ đồng; 100% khu dân cư duy trì thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chất lượng ngày càng cao; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, có trên 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa…

Dịp này, Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 57 vị tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh sắp tới.

*Cùng ngày 10/5, Uỷ ban MTTQVN huyện Phú Vang tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả”, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng huyện Phú Vang giàu đẹp, văn minh.

Ông Lê Thanh Hải, TUV, Bí thư huyện ủy Phú Vang (phải) tặng hoa, chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Phú Vang tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế.

Nổi bật là kết quả thực hiện các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Tính đến tháng 5 năm 2018, quỹ vì người nghèo trên địa bàn huyện thu được hơn 7 tỷ  đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 158 nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 236 hộ với số tiền hơn 700 triệu đồng….

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang không ngừng phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong chăm lo đời sống người dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 63 vị tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông  Nguyễn Văn Đe được cử chức danh Chủ tịch MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Minh Nguyên, Quỳnh Anh

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP