Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

29/07/2021 - 19:05

Dân biết, dân sẽ tin

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh Phan Ngọc Thọ tại hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở tổ chức ngày 29/7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đã bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được quán triệt và triển khai thực hiện tốt. Theo đó, toàn tỉnh có 145/145 ban Thanh tra nhân dân, với 1.107 thành viên; 204 ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn với 1.102 thành viên.

Công tác cải cách hành chính thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định. Năng lực làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân từng bước được khẳng định và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đã đạt được; đồng thời, chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Các đại biểu cũng tập trung bàn các giải pháp về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở Phan Ngọc Thọ biểu dương những kết quả đã đạt được của BCĐ các cấp về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của BCĐ.

Muốn triển khai thực hành dân chủ đi vào thực chất, cần phải có giải pháp cụ thể tránh hình thức. Thực hiện đúng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” trong cơ quan, đơn vị của từng ngành.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, trong các phương châm thì vấn đề dân biết cần phải ưu tiên hàng đầu trong dân chủ cơ sở để tạo được lòng tin trong Nhân dân; khơi dậy lòng tin của Nhân dân vào chính quyền. QCDC ở cơ sở phải “nói dân hiểu, hiểu dân nói, nói dân tin, tin dân nói”. Vì vậy, cán bộ làm công tác dân vận cần phải có năng lực truyền đạt, khơi gợi lòng tin của dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; trong đó, cần công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra Nhân dân trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tin, ảnh: Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP