20/04/2021 - 07:00

Dẫn đầu cải cách hành chính

Từ vị trí thứ 8 năm 2019, năm 2020, huyện Quảng Điền vươn lên dẫn đầu khối thi đua cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” Quảng Thành khá đông nhưng trật tự, hài lòng

Tận tâm, năng lực

Ông Trần Văn Thắng ở xã Quảng Thành chia sẻ, trước đây, việc giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính tại địa phương thường gặp nhiều vướng mắc, chậm trễ. Mới đây, bộ máy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại của Quảng Thành gần như trẻ hóa, năng động, có năng lực nên các thủ tục hành chính luôn được giải quyết kịp thời, đúng hẹn. Những người lớn tuổi, neo đơn, đi lại khó khăn còn được cán bộ tận tâm, về tận nhà nắm thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành, bà Nguyễn Thị Dạ Thảo cho rằng, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhưng phẩm chất, năng lực con người hạn chế thì khó có thể tạo được niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ Nhân dân. Từ đó, xác định cụ thể các chức danh và tiêu chuẩn công chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ một cách hợp lý.

Các xã, thị trấn, các ban ngành của huyện quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kết hợp theo dõi chất lượng, hiệu quả công việc diễn ra hằng ngày đối với cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”. Việc đánh giá năng lực cán bộ, công chức một cách khoa học, dân chủ và khách quan, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại thi đua. Các cấp ủy, chính quyền giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiến độ triển khai thực hiện công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức.

Tại bộ phận “một cửa” của các xã, thị trấn được đặt hòm thư đóng góp ý kiến, phản ánh của Nhân dân, doanh nghiệp về thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức khi giao dịch, xử lý công việc. Các địa phương xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể việc xử lý các hồ sơ, thủ tục, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng quý, cả năm. Cấp ủy kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu với công dân, tổ chức.

Ngoài phẩm chất đạo đức, mỗi cán bộ, công chức kể cả lãnh đạo địa phương cũng phải sử dụng, áp dụng thành thạo các phần mềm vi tính trong xử lý, điều hành công việc. Tuy bước đầu sử dụng phần mềm gặp một số khó khăn, vướng mắt nhất định, nhưng cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” các địa phương từng bước khắc phục, bắt kịp xu thế và mang lại hiệu quả trong công tác CCHC.

Luôn hướng đến sự hài lòng...

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, được dân tin yêu là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình triển khai công tác CCHC. Hầu hết cán bộ tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại các địa phương đều chấp hành tốt các quy định, không để người dân phản ánh, phê bình. Các địa phương cũng đã thực hiện khá nghiêm túc việc hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại.

Các xã, thị trấn luôn quan tâm việc cơ cấu, tổ chức bộ máy một cách hợp lý, nâng cao chất lượng, phát huy năng lực cán bộ, công chức. Các cơ quan cấp huyện phân công trách nhiệm, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí tuyển dụng. Việc khảo sát mức độ hài lòng và thực hiện việc xin lỗi khi để quá hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được các địa phương thực hiện khá nghiêm túc.

Nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” được huyện, các ban ngành triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, hầu hết cán bộ tại bộ phận “một cửa” đều đạt chuẩn và trên chuẩn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đánh giá, chất lượng, hiệu quả CCHC của huyện đạt được thời gian qua chính nhờ sự nỗ lực, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Trong đó phải kể đến sự thay đổi trong điều hành của cấp ủy, chính quyền, lấy nhiệm vụ CCHC làm trọng tâm, gắn với tiêu chí thi đua của các địa phương, đơn vị, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận TN&TKQ hiện đại của các xã, thị trấn. Quá trình giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính luôn hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả CCHC.

Năm 2020, huyện Quảng Điền phân bổ 1,5 tỷ đồng cho các xã, thị trấn mua sắm trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại. Gần đây, huyện Quảng Điền đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chính quyền điện tử. Hầu hết các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn cấp huyện đều thực hiện 100% văn bản điện tử và 100% chữ ký số, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy. Huyện Quảng Điền đang hướng đến xây dựng chính quyền điện tử.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP