Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/04/2022 - 12:51

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh củng cố, kiện toàn 6 cấp ủy cơ sở

Sáng 14/4, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ VII (mở rộng) nhằm triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác Đảng.

Các đại biểu tham gia tại hội nghị sáng 14/4

Theo đó, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành sơ kết hoạt động của Đảng bộ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TW, ngày 8/1/2022 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; triển khai quy trình bổ sung Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quán triệt Quy định 58 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hữu Tiến cho biết, quý I/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã củng cố, kiện toàn 6 cấp ủy cơ sở; kết nạp 61 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng; đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 đảng viên; cho ra khỏi Đảng 3 trường hợp và xóa tên đảng viên 1 trường hợp…

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP