Festival Nhịp điệu Festival

25/03/2016 - 20:26

Đẩy mạnh tuyên truyền Festival Huế 2016

Sáng 25/3, Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá Festival Huế 2016 có cuộc họp bàn về kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền cho Festival Huế 2016.

Trò chơi đầu hồ trong chương trình Đêm Hoàng cung tại Festival Huế 2014.Ảnh: DT

Để chuẩn bị cho Festival Huế 2016, công tác tuyên truyền, quảng bá đã được lên kế hoạch cụ thể với 3 đợt. Tại thời điểm này, các thông tin giới thiệu về Festival được tổ chức xuất bản theo thời lượng tăng dần, chuẩn bị ra mắt Trung tâm báo chí Festival Huế 2016, thay đổi giao diện website chính, liên kết với các báo, đài truyền hình địa phương để quảng bá... Một trong những vấn đề được Tiểu ban tập trung bàn đến là việc tổ chức thực hiện bản tin hằng ngày của Festival Huế 2016 nhất.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Festival Huế 2016


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP