Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

19/09/2022 - 16:16

Đo lường và giám sát tiến độ đóng góp của văn hóa

Với hơn 20 chỉ số được chia thành nhiều nhóm bao quát, bộ chỉ số Văn hóa|2030 giúp đánh giá vai trò của văn hóa, vừa như một lĩnh vực độc lập và vừa như một thành tố xuyên suốt trong các lĩnh vực khác.

Các đại biểu trao đổi thông tin tại hội thảo

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Báo cáo kết quả dự án triển khai thí điểm Bộ Chỉ số Văn hóa|2030 của UNESCO tại Việt Nam và TP. Huế” diễn ra sáng 19/9.

Hội thảo do Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội và Huế. Dự án được hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển và Liên minh châu Âu.

Chỉ số Văn hóa|2030 của UNESCO là một khung chỉ số chuyên đề nhằm đo lường và giám sát tiến độ đóng góp của văn hóa trong việc triển khai các Mục tiêu thuộc Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự Phát triển Bền vững tại cấp quốc gia và địa phương.

Đây được xem là nền tảng cho việc vận động chính sách cho văn hóa trong các Mục tiêu Phát triển Bền Vững (SDGs) cũng như để lồng ghép vào các kế hoạch và chính sách phát triển ở cấp quốc gia, đô thị.

Việc triển khai dự án được thực hiện theo các phương pháp và nguyên tắc mà UNESCO đề ra, đặc biệt là việc đảm bảo sự liên kết các nguồn dữ liệu do các cơ quan, đơn vị khác nhau nắm giữ.

Để đảm bảo nguyên tắc này, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến các chỉ số như: đầu tư cho di sản, quản lý di sản bền vững, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiết chế văn hóa, đóng góp của văn hóa vào GDP, việc làm trong lĩnh vực văn hóa, các doanh nghiệp văn hóa…

Hội thảo báo cáo kết quả được tổ chức với mục đích trình bày và xác nhận các kết quả của dự án cũng như giới thiệu những phát hiện chính thu được từ quá trình thu thập và phân tích các chỉ số dựa trên phương pháp của bộ Chỉ số Văn hóa|2030.

Tin, ảnh: N. Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP