Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/08/2022 - 07:00

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy khối) đã và đang tập trung lãnh, chỉ đạo để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với mục tiêu, chi ủy, chi bộ phải mạnh, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng nâng lên.

Tài liệu định hướng sinh hoạt chi bộ chuyên đề - một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối

Xác định rõ những tồn tại, hạn chế

Mới đây, qua soát xét và đánh giá lại, Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhận thấy, việc chỉ đạo thực hiện chế độ sinh hoạt và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên. Một số cấp ủy, chi bộ thực hiện chưa nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ; cấp ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa chu đáo, chưa đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn.

Có không ít đảng viên chưa tích cực tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Một số chi bộ trong sinh hoạt còn nặng về bàn nhiệm vụ chuyên môn, chưa chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ.

“Vẫn còn chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề hoặc có sinh hoạt, nhưng còn mang tính hình thức, chưa thiết thực; việc lựa chọn nội dung sinh hoạt còn chung chung; đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi, chưa có nhiều ý kiến tham gia đóng góp có chất lượng”, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Phạm Thanh Bình chia sẻ.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định, nguyên nhân của tình trạng trên là do một số cấp ủy, bí thư chi bộ cũng như ý thức, trách nhiệm của đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh chưa đầy đủ. Một số bí thư, chi ủy viên kiến thức về công tác xây dựng đảng còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu nhiệt tình trong công tác đảng. Vai trò của chi ủy, người đứng đầu chưa được phát huy. Các bí thư, chi ủy viên là lãnh đạo, quản lý về chuyên môn, nhưng kiêm nhiệm công tác Đảng, nên chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chưa bố trí thời gian thích hợp cho công tác Đảng.

“Trước thực tế này, Đảng ủy khối đặt ra nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò của từng chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, không còn chi bộ yếu kém”, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cao Ngọc Dũng cho biết.

Giải pháp gắn với từng nhiệm vụ cụ thể

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Đảng ủy khối đề ra nhiều giải pháp. Ngoài tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, Đảng ủy khối phân công từng ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp hướng dẫn, dự sinh hoạt ở một số chi bộ để tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Quan trọng nhất là phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Dành thời gian thỏa đáng để đảng viên trong chi bộ phát biểu và thể hiện chính kiến của mình. Cấp ủy chủ trì hội nghị phải lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những vấn đề cần thiết để đảng viên thảo luận.

“Những nội dung phải biểu quyết, nhưng đang còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi tiến hành biểu quyết. Điều quan trọng nữa là, phải kịp thời phản ánh, báo cáo với cấp ủy cấp trên về những thắc mắc, ý kiến của đảng viên cả về lý luận và thực tiễn đề nghị cấp ủy cấp trên giải đáp”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Hữu Tiến đúc rút. 

Một giải pháp nữa là, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, cấp ủy viên cơ sở và bí thư, chi ủy viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ; thực tiễn kinh nghiệm công tác Đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, cần cập nhật thông tin, kiến thức, những văn bản, hướng dẫn mới cho các cấp ủy viên và bí thư các chi bộ; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhận thức; vận dụng, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Tài Tuệ khẳng định, nhằm cụ thể các giải pháp, mới đây (7/2022), Đảng ủy khối đã ban hành tài liệu định hướng sinh hoạt chi bộ chuyên đề để hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc trong Đảng bộ khối nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện. Trong đó, hướng dẫn rất cụ thể từng chủ đề, nhất là những vấn đề còn hạn chế của chi bộ, cơ quan, đơn vị mình; chuẩn bị nội dung; các bước tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Với sự quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo; những giải pháp cụ thể đã và đang đặt ra, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối mang lại những kết quả thiết thực.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP