28/10/2021 - 14:25

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay

Sáng 28/10, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ & Nghiên cứu khoa học MTTQVN phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học “Thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay”.

Đại diện Mặt trận các cấp tham gia thảo luận tại buổi tọa đàm

Thời gian qua, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được đổi mới; tổ chức, bộ máy, cán bộ của Ủy ban MTTQVN các cấp cũng có những đổi mới khá rõ nét. 

Tại buổi tọa đàm, đại diện Mặt trận các cấp đã thảo luận một số vấn đề liên quan như: làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp thời gian qua; đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể để hoàn thiện hơn…

Đây là dịp để có thêm cơ sở thực tiễn đánh giá một cách đầy đủ hơn thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp thời gian qua. Đề ra các giải pháp và đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN có các biện pháp, chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQVN trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP