Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

27/05/2022 - 06:00

Kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ

Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng.

UBKT Tỉnh ủy giao ban công tác quý I/2022

Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là việc tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm tra khi tổ chức Đảng có biểu hiện không tuân theo, không làm hoặc làm trái quy định, để xem xét, đánh giá, kết luận có hay không có vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là việc tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm tra khi đảng viên có biểu hiện không tuân theo, không làm hoặc làm trái quy định để xem xét, đánh giá, kết luận có hay không có vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Trên tinh thần đó, năm 2021 và quý I năm 2022, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức Đảng, 66 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên; UBKT huyện ủy và tương đương kiểm tra 8 tổ chức Đảng, 34 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 4 tổ chức Đảng, 30 đảng viên).

Qua kiểm tra, đã kết luận 14 tổ chức Đảng, 66 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 27 đảng viên; các tổ chức Đảng và đảng viên còn lại có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên của UBKT các cấp đã có ý nghĩa, tác dụng rất  quan trọng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, thể hiện trên các mặt: Kết luận rõ đúng, sai, xác định rõ vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để xem xét, xử lý kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; bảo đảm cho Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc.

Qua đó, giúp tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra thấy được ưu điểm để phát huy; thiếu sót, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa; góp phần chủ động giáo dục, phòng ngừa, "răn đe"; ngăn chặn kịp thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm hoặc vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, của tổ chức.

Đồng thời, giúp tổ chức Đảng quản lý đảng viên được kiểm tra thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Quá trình kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ chủ chốt khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và gặp nhiều trở ngại vì đối tượng kiểm tra ngại bị kiểm tra, sợ ảnh hưởng đến uy tín, thành tích, do đó thường xuất hiện tâm lý mặc cảm, đối phó, phản ứng và thiếu cộng tác. Tổ chức Đảng có liên quan thường e ngại, không muốn hợp tác trong quá trình kiểm tra. Bên cạnh đó, một bộ phận UBKT và cán bộ kiểm tra thiếu bản lĩnh, thiếu dũng khí chiến đấu, nên có biểu hiện né tránh, nể nang, ngại va chạm, do đó lại càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, với ý nghĩa và tác dụng quan trọng, công tác kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ then chốt mà cấp ủy và UBKT các cấp cần phải vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả để xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Trần Đức Hợp

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP