Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/06/2022 - 12:37

Giải quyết tố cáo trong Đảng: Nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên

Giải quyết tố cáo là trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng.

Tố cáo trong Đảng là việc công dân, đảng viên báo cho tổ chức Đảng hoặc cán bộ, đảng viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước của tổ chức Đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân.

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát các cụm đơn vị địa bàn 1 năm 2022

Diễn biến phức tạp

Thực tiễn công tác cho thấy, tình hình tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, diễn ra ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các loại đối tượng; hình thức, nội dung, tính chất, mức độ tố cáo ngày càng đa dạng hơn; đối tượng bị tố cáo tập trung nhiều vào số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, lĩnh vực tư pháp, đạo đức, lối sống… Tố cáo tập trung vào những thời điểm nhạy cảm như chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ, thời điểm diễn ra các sự kiện, đại hội…

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp thì số lượng đơn thư gửi đến UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh tăng vọt. Riêng UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 118 đơn, gồm 62 đơn phản ánh, kiến nghị, 56 đơn tố cáo đối với đảng viên (trong đó có 29 đơn giấu tên và 5 đơn mạo tên). Việc giải quyết đơn tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian quy định; kết luận rõ đúng, sai theo nội dung đơn tố cáo và thông tin kịp thời kết quả giải quyết.

Theo quy định hiện nay của Đảng: Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận hoặc đã có thông báo không xem xét, giải quyết…Tuy nhiên, nếu đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, đối tượng và nội dung tố cáo thì tổ chức Đảng có thẩm quyền nắm tình hình để làm cơ sở kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên bị tố cáo.

Gia tăng đơn thư tố cáo giấu tên 

Vì sao tình trạng tố cáo giấu tên, mạo tên vẫn còn diễn ra không ít trong nội bộ Đảng? Điều này có thể lý giải là do một số nguyên nhân sau đây. Đó là, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa nêu cao tính xây dựng, một bộ phận thiếu tinh thần trách nhiệm, giảm sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, tư tưởng “ngại va chạm”, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái.

Một nguyên nhân khác là tính dân chủ trong Đảng chưa thực sự được phát huy. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ít lắng nghe ý kiến cấp dưới, chưa quen với ý kiến phản biện, những thông tin ngược chiều, không thích nghe ý kiến khác với ý kiến của mình. Mặt khác, trong nội bộ cơ quan, đơn vị mất đoàn kết, thành kiến, mâu thuẫn cá nhân và một nguyên nhân quan trọng nữa, đây là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, bịa đặt, đả kích, chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ…

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên vẫn còn xảy ra trong nội bộ Đảng với xu hướng ngày càng tăng. Do vậy, cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, nhất là nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tố cáo để thực hiện đúng, hạn chế tình trạng gửi đơn tràn lan, gửi đơn vượt cấp, nội dung tố cáo không có cơ sở…

Quá trình phân loại đơn thư, UBKT các cấp cần quan tâm nghiên cứu nội dung đơn thư giấu tên, mạo tên để khảo sát, nắm bắt thông tin, tình hình; tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa vi phạm, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng và Nhà nước.

Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng hiện nay, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên và tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên vẫn còn diễn biến đa dạng, phức tạp. Vì vậy, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng, với yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Bài, ảnh: Trần Đức Hợp

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP