Festival Nhịp điệu Festival

02/05/2018 - 12:26

Giới thiệu sách "Tù chính trị câu lưu Côn Đảo, từ thực tiễn nhìn lại"

Sáng 2/5, Cơ quan đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại Đà Nẵng kết hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức lễ giới thiệu sách “Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957 – 1975) – Từ thực tiễn nhìn lại”. Hoạt động diễn ra tại hội trường Đại Học Huế nằm trong nội dung của Festival Huế 2018, nhằm quảng bá văn hóa đọc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ học tập, noi theo.

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tặng bằng ghi nhận đóng góp cho Chủ biên và Ban biên soạn sách

Cuốn sách dày hơn 800 trang, bìa cứng, trình bày đẹp, do cựu tù chính trị câu lưu Côn Đảo biên soạn, tái bản lần thứ 4 có bổ sung, các lượt in ấn phát hành được 4.500 quyển. Sách tập trung ca ngợi phẩm chất cách mạng, tinh thần đấu tranh ngoan cường của tù chính trị câu lưu Côn Đảo trước các thủ đoạn tàn độc, dã man của nhà tù Mỹ; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, binh – địch vận, tinh thần đoàn kết, bảo vệ đồng đội của các chiến sĩ cộng sản.

Đại diện ban biên soạn sách chia sẻ mong muốn, cuộc chiến đấu của cả vạn lượt tù chính trị câu lưu Côn Đảo qua 18 năm, phải được ghi nhận, các giá trị sự kiện chân thật sinh động, bổ ích phải được lưu lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, quyết không để các biến thiên thời cuộc làm lu mờ các sự kiện lịch sử quan trọng, làm mai một ý nghĩa cao đẹp của cuộc chiến đấu anh hùng này.

PGS. TS. Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, nhận định: “Bài học về phẩm giá của một dân tộc được người tù câu lưu Côn Đảo tái hiện trong mỗi trang sách. Giá trị to lớn của cuốn sách là sự phong phú về sử liệu, tư liệu ký ức, là một công trình biên soạn có giá trị tham khảo cao”.

Tin, ảnh: Phước Ly

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP