Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/08/2022 - 15:13

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Đó là xây dựng và thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; không để chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... theo tinh thần của Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4.

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên

Để sớm đưa các nội dung của Chỉ thị 184 ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh, cấp ủy Đảng các cấp đã nhanh chóng cụ thể hóa và đưa vào nghị quyết hằng tháng, hằng năm của chi bộ, đặc biệt là  đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp luôn chú trọng việc bám sát thực tiễn, bám sát nhiệm vụ, chức trách của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung một cách nghiêm túc, chặt chẽ, không làm chiếu lệ, làm hình thức để tránh tạo sự sáo rỗng trong quá trình thực hiện cho cán bộ, đảng viên.

Thượng tá Phan Thanh Tài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Lộc cho biết: Trong quá trình thực hiện chỉ thị "3 tốt, 3 không", Đảng bộ và các cấp ủy chi bộ đã tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện, thường xuyên liên tục trong công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Vì vậy trong những năm qua Đảng bộ Quân sự huyện Phú Lộc nói chung và các chi bộ nói riêng đã thực hiện tốt các nội dung, chỉ thị đề ra. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ Quân sự huyện Phú Lộc có 100% cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các quy định, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật phải xử lý, không có trường hợp nào không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ chọn đúng vấn đề trọng tâm, xác định rõ các khâu then chốt và cách làm phù hợp, sau 5 năm thực hiện, bằng nhiều biện pháp cụ thể, sát thực tế của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, việc thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 04 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ theo tiêu chí “3 tốt, 3 không” trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Những hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng Đảng được khắc phục triệt để; chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được phát huy; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ được ngăn chặn. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao.

Theo Đại tá Hoàng Văn Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục xác định việc xây dựng chi bộ theo tiêu chí "3 tốt, 3 không" là một nhiệm vụ then chốt, trọng tâm để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; trong đó sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện chỉ thị với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên để từng bước làm sạch đội ngũ, làm cho cấp ủy Đảng các cấp ngày càng vững mạnh toàn diện sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Quang Đạo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP