Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

12/01/2022 - 15:13

Hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm

Sáng 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức. Tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Huế 

Vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế 10%

Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Bộ, ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra. Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Tại Thừa Thiên Huế, tỉnh đã thống nhất chủ trương về số lượng phó giám đốc sở và tương đương, kiện toàn lãnh đạo, kiện toàn bộ máy các sở, phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo. Đồng thời, giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 15 cơ quan, đơn vị với 63 cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác CCHC, tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình tổng thể CCHC gắn với chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; quy định đánh giá chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đề xuất các bộ, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ tỉnh hoàn thành đề án: “Hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện chính sách thu hút, sử dụng nhân tài; xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nhân tài; tăng cường nguồn lực để phát triển nhân tài; thực hiện đồng bộ chính sách quản lý nhà nước về nhân tài từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tính thống nhất.

Tập trung xây dựng thể chế quản lý nhà nước

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm hành chính công TP. Huế. Ảnh: T.H  

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ đạt được năm 2021.

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng cho rằng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ rất quan trọng và nhạy cảm, nhất là về công tác cán bộ, liên quan con người. Do đó ngành Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể.

Yêu cầu ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý Nhà nước. “Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục CCHC, làm sao cho người dân, doanh nghiệp không phải phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ngành Nội vụ phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thủ tướng yêu cầu tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP