Kinh tế Khởi nghiệp

02/06/2022 - 15:07

Huấn luyện cán bộ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Chiều 2/6, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học (ĐH) Huế tổ chức chương trình huấn luyện chuyên sâu cho cán bộ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Ecosystem Builder Bootcamp chuyên đề: Xây dựng kế hoạch vận hành và nguồn lực thực hiện”.

Trao đổi các nội dung tại chương trình

Trong chương trình lần này, ĐH Huế mời các chuyên gia từ nhiều cấu phần khác nhau cùng tham gia huấn luyện, bao gồm: Nhà sáng lập khởi nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, lãnh đạo quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các đại diện từ chính quyền.

Có nhiều nội dung được chia sẻ trong chương trình, tập trung vào: Tổ chức bộ máy hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị; Xác lập mục tiêu đối với hệ sinh thái; Kế hoạch hoạt động theo giai đoạn của các đơn vị; Phát triển nguồn lực con người cho hệ sinh thái; Các hướng đi phù hợp đối với trường ĐH theo từng giai đoạn; Tài chính cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; Kết nối mạng lưới đầu tư khởi nghiệp…

Theo đại diện ban tổ chức, mục đích chương trình là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị. Kết thúc chuỗi huấn luyện, mỗi học viên có được một bản kế hoạch chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đơn vị giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, có thể trình lãnh đạo đơn vị ban hành và triển khai.

 Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP