Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

11/05/2022 - 17:32

Kê khai số định danh căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hoạt động được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai nhằm chuẩn bị trong việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử.

Theo đó, hàng tháng, các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT kê khai số CCCD hoặc số định danh cá nhân (ĐDCN) (đối với người chưa được cấp CCCD) khi có biến động tăng, giảm lao động, điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH, BHYT theo mẫu để cơ quan BHXH cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, trên cơ sở danh sách lao động thiếu hoặc sai sót thông tin cá nhân do cơ quan BHXH chuyển đến, các đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT thông báo và yêu cầu người lao động kê khai số CCCD đã được cơ quan Công an cấp cho bộ phận nhân sự của đơn vị, đồng thời tổng hợp danh sách người lao động kê khai số CCCD, ký xác nhận và chuyển danh sách cho cơ quan BHXH để cập nhật vào cơ sở dữ liệu và chuẩn bị tiến hành xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ thông tin kê khai về số ĐDCN của học sinh đang theo học tại trường để đăng ký tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong thời gian vừa qua, tổng hợp danh sách học sinh, ký xác nhận và chuyển nộp cho cơ quan BHXH để tiến hành cập nhật số ĐDCN của từng học sinh vào cơ sở dữ liệu. Hàng tháng, các đại lý thu BHXH, BHYT lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng thì yêu cầu người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cung cấp số CCCD hoặc số ĐDCN để kê khai thông tin. Cơ quan BHXH từ chối giải quyết hồ sơ đối với những trường hợp kê khai theo số chứng minh nhân dân cũ.

 Khánh Thư

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP