Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

13/01/2021 - 07:59

Khi quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tạo được động lực thúc đẩy mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phú Lộc đã tạo được động lực mới ở địa phương

Phát huy tính giám sát của Nhân dân

Sau khi thống nhất chủ trương, lựa chọn các tiêu chí ưu tiên thực hiện trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi bộ thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn triển khai lấy ý kiến Nhân dân.

 Anh Trần Sơn Phụng, người dân trong thôn cho biết: “Trước khi vận động đóng góp, cán bộ trong thôn đều bàn bạc với dân cách làm, mức đóng góp của từng hộ, thành lập tổ giám sát công trình... Bà con cũng nêu những hộ khó khăn để xét miễn, giảm và động viên những hộ khá hỗ trợ thêm để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện”.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động, công khai các khoản thu, chi và thành lập tổ giám sát công trình nên việc đóng góp kinh phí, hiến đất xây dựng công trình được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vinh Hưng, ông Nguyễn Văn Đông cho hay, trong phong trào xây dựng NTM, toàn xã đã thực hiện được 11,61km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 4,9 tỷ đồng. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các thôn trực tiếp giám sát các công trình, dự án có nguồn vốn của Nhân dân đóng góp.

Việc Nhân dân giám sát, kiểm tra là nội dung hết sức quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ. Vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tổ chức công khai cho Nhân dân nắm rõ và tham gia vào những vấn đề quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng… của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc), ông Trương Thanh Tín thẳng thắn, qua quá trình Nhân dân giám sát, kiểm tra thông qua các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra Nhân dân, tại địa phương cũng đã phát hiện nhiều vụ việc sai phạm như lấn chiếm đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng thiếu minh bạch…Qua đó, đã đề nghị lên các cơ quan chức năng xử lý kỷ luật một số cán bộ ở địa phương.

Tạo động lực

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Lộc đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Qua thực hiện các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo được động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào sôi nổi và tự giác hơn. Mối quan hệ giữa dân với chính quyền gần gũi hơn, ý thức trách nhiệm nghĩa vụ của công dân được nâng lên, trách nhiệm của HĐND, UBND, UBMT cũng như trách nhiệm cá nhân ngày càng rõ hơn theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Văn Mạnh cho hay, từng cơ quan, địa phương đã xây dựng được kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cụ thể phù hợp với tính chất và hoạt động của từng đơn vị. Trong đó, xác định một số vấn đề quan trọng như trách nhiệm của từng cán bộ, công chức khi thi hành công vụ; những việc Nhân dân, công chức phải được biết; những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định. Nhiều cơ quan đã chú ý vấn đề dân chủ trong nội bộ, tập trung vào 2 lĩnh vực quan trọng đó là công tác quản lý tài chính và công tác cán bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQVN các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, các tệ nạn tiêu cực ở cơ sở. Trong đó, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân bức xúc, tạo cho quy chế dân chủ trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ đã thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Cụ thể, Phú Lộc đã có 9/16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP