Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

20/01/2022 - 18:23

Khối thi đua các Cơ quan Đảng, Mặt trận đoàn thể ký kết giao ước thi đua

Chiều 20/1, Khối thi đua các Cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Trưởng và Phó Khối thi đua các Cơ quan Đảng chủ trì tại hội nghị ký kết

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, Khối thi đua các Cơ quan Đảng gồm: UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Báo Thừa Thiên Huế thống nhất, ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung cụ thể.

Đó là, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; xây dựng chi, đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị “Trong sạch, vững mạnh”; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm Luật Thi đua khen thưởng; tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, tình nghĩa.

* 6 đơn vị thuộc khối thi đua Mặt trận - đoàn thể tỉnh cũng ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các đơn vị cần căn cứ để bám sát các nội dung, từ đó phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể tỉnh cũng đặt quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị; quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đảm bảo tốt an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trển địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Anh Phong- Minh Nguyên

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP