Kinh tế Khoa học - công nghệ

Doanh nghiệp không đơn độc trong chuyển đổi số

Hiện cả tỉnh có hơn 6.000 DN đang hoạt động. Kênh tiếp cận thị trường mới được DN “khai phá”, tạo sức bật doanh thu

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP