Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Cắt tỉa hơn 800 cây xanh để ứng phó với bão Noru

Trung tâm Công viên cây xanh Huế có kế hoạch, sau khi bão Noru qua sẽ ra quân vệ sinh, chống những cây xanh trên địa bàn nếu bị ngã đổ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP