Kinh tế Thông tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước thiết lập đường dây nóng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thiết lập số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh chính sách và các trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP