Kinh tế Thông tin thị trường

Giá gas trong nước tiếp tục tăng từ ngày 1/12

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá gas bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP