Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/08/2022 - 19:10

Lãnh đạo nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng chuyển đổi số

Ngày 10/8, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (BTXH)- trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức đại hội điểm Đại hội Chi bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020- 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025 và bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ đã quán triệt các Nghị quyết đại hội các cấp, ngành cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XXIV bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả trên tất cả các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

Qua đó, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về: công tác tiếp nhận người tâm thần và học viên cai nghiện ma túy; phối hợp điều trị, phục vụ, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng, chữa bệnh cho người tâm thần, chữa bệnh, cai nghiện cho người cai nghiện; quản lý, giáo dục, dạy nghề cho người tâm thần và học viên cai nghiện ma túy.

Nhiệm kỳ 2022- 2025, Cấp ủy, Ban giám đốc, đảng viên Trung tâm BTXH không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2025, về thực hiện nhiệm vụ chính trị: tỷ lệ qua điều trị có thuyên giảm đạt 80% đối với người tâm thần phân liệt và 90% đối với người tâm thần động kinh. 100% học viên cai nghiện hoàn thành thời gian chấp hành cai nghiện tại Trung tâm được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện và được hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý trình các cơ quan chức năng tại địa phương sau khi tái hoà nhập cộng đồng. 100% đảng viên, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% đảng viên, viên chức, người lao động tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể cấp trên và chi bộ, đơn vị tổ chức. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 4 - 5 đảng viên trở lên; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Đại hội đã bầu 5 người vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới 2022- 2025. Ông Ngô Duy Bình, tái đắc cử Bí thư Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2025.

Tin, ảnh: Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP