Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

16/08/2022 - 16:14

Ngăn chặn tình trạng khai thác có tính hủy diệt

Chiều 16/8, Văn phòng UBD tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8712/UBND-NN về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Việc khai thác thủy sản phải đúng quy định pháp luật

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản, đặc biệt là hậu quả của việc thực hiện hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản đến ngư dân biết và thực hiện; nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; áp dụng hệ thống HueS trong quá trình thực hiện.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt thông tin về các đối tượng đã thực hiện, có nguy cơ thực hiện hành vi vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hành vi vi phạm, thực hiện xử lý nghiêm theo quy định.

Tin, ảnh: L.Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP