29/04/2022 - 15:36

Nhiều cách làm hay phát triển đoàn viên

Để đạt chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung nhiều giải pháp.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Phát triển mới 8.648 đoàn viên

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ, từ nay đến cuối năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh phải phát triển mới 8.648 đoàn viên mới hoàn thành chỉ tiêu.

Ông Lê Minh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, đây là chỉ tiêu không dễ thực hiện, đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp.

Trước mắt, LĐLĐ tỉnh rà soát, nắm bắt biến động lao động và đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp (DN). Trong đó, lấy địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những địa phương có nhiều DN làm trọng điểm để có kế hoạch cụ thể phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đối với nơi đã thành lập CĐCS, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo và đồng hành cùng công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ để CĐCS tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập công đoàn. Đồng thời, tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ. Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp luật, chăm lo tết, trao tặng mái ấm công đoàn, ký kết thỏa ước lao động tập thể... để đoàn viên, NLĐ thấy được những lợi ích khi gia nhập tổ chức công đoàn.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS để có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thương lượng nhiều chính sách tốt cho NLĐ. “Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ lao động, nhất là khu vực ngoài Nhà nước, các doanh nghiệp FDI đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thay đổi cơ bản về nội dung và phương thức hoạt động để thiết thực chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Chính vì thế, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở trong khối doanh nghiệp là rất cần thiết”, ông Lê Minh Nhân cho biết.

Phân bổ chỉ tiêu cho từng đơn vị

Trên cơ sở thành lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, coi đây là chỉ tiêu cứng trong đánh giá xếp loại thi đua.

Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh được phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới từ nay đến cuối nhiệm kỳ là 4.279 đoàn viên, cao nhất so với các đơn vị trong toàn tỉnh. Bà Lê Thị Thu Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh cho biết, đây là nhiệm vụ khó, tuy nhiên, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện.

Theo bà Lê Thị Thu Nam, năm 2021, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh thành lập mới 7 công đoàn cơ sở, đạt 175% chỉ tiêu và phát triển 1.913/1.800 đoàn viên so với chỉ tiêu. Để đạt được kết quả này, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, giúp các tổ công đoàn trong các doanh nghiệp đổi mới hình thức sinh hoạt.

Qua đó, CĐCS đã có nhiều cách làm hay về vận động kết nạp đoàn viên, cụ thể, CĐCS Cty HBI đã giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ công đoàn trong công tác vận động kết nạp đoàn viên mới. Kết quả, các tổ công đoàn đạt tỷ lệ 100% đoàn viên trên tổng số lao động có hợp đồng lao động từ một năm trở lên. Các CĐCS của Công ty TNHH Sơn Hà, Công ty TNHH MTV Takson Huế… lại tạo điều kiện cho đoàn viên được tham gia đối thoại tại nơi làm việc, tham gia lấy ý kiến xây dựng các quy chế, nội quy lao động và các chế độ phúc lợi trong TƯLĐTT nên thu hút người lao động tham gia. “Tổ chức hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, hoạt động các câu lạc bộ cũng là cách được các CĐCS thuộc Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh áp dụng để phát triển đoàn viên”, bà Lê Thị Thu Nam cho biết.

Được phân bổ phát triển mới 1.903 đoàn viên từ nay đến cuối nhiệm kỳ, hiện LĐLĐ TP. Huế cũng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Ông Trần Văn Đồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế thông tin, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình mỗi năm, LĐLĐ TP. Huế phát triển được gần 20 CĐCS và kết nạp gần 1.000 đoàn viên. Riêng năm 2021 thành lập mới 10 CĐCS, vượt so với chỉ tiêu. Cách làm của LĐLĐ TP. Huế là phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố kịp thời nắm bắt số lượng các doanh nghiệp mới thành lập để tuyên truyền, vận động hiệu quả.

Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Ngoài nguồn kinh phí công đoàn, LĐLĐ TP. Huế linh hoạt vận động nguồn xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. “Từ những hành động công khai, minh bạch và nỗ lực vì NLĐ, LĐLĐ thành phố đã tạo niềm tin cho NLĐ cũng như người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn”, ông Trần Văn Đồng khẳng định.

Theo ông Lê Minh Nhân, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần nắm chắc tình hình lao động, doanh nghiệp trên địa bàn, đơn vị để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên cụ thể. Đồng thời, vận động thành lập công đoàn, phát triển đoàn viên trực tiếp từ người lao động, nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc người sử dụng lao động. Để thực hiện thành công chỉ tiêu đề ra, ông Lê Minh Nhân cũng khẳng định sự cần thiết vào cuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và Luật Công đoàn.

Bài, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP