Festival Các đoàn nghệ thuật

02/04/2012 - 19:02

Nhóm nhạc dân gian "Tambores de San Millán" (Venezuela)

Nhóm nhạc dân gian "Tambores de San Millán" (Những tay trống vùng San Millán) được thành lập năm 1976 tại làng San Millán. Không chỉ biểu diễn âm nhạc dân gian trong và ngoài nước, Tambores de San Millán còn bảo vệ và phổ biến loại hình nghệ thuật này thông qua các Hội thảo văn hoá, âm nhạc trong và ngoài vùng tại các trường phổ thông, trung hoc, đại học.
Theo huefestival.com
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP