Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/05/2022 - 16:31

Phối hợp, cung cấp số định danh cá nhân trẻ em dưới 6 tuổi

Nội dung này vừa được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh triển khai nhằm cung cấp số định danh cá nhân trẻ em dưới 6 tuổi làm điều kiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hiện đang quản lý và tiến tới chuẩn bị kết nối, chia sẻ dữ liệu người tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện BHXH tỉnh đã cung cấp số định danh cá nhân của trẻ em dưới 6 tuổi ở 2 phường Thuận Lộc và Hương Long

Theo đó, Công an tỉnh căn cứ danh sách trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn TP. Huế do BHXH tỉnh chuyển đến, thực hiện đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư do Công an tỉnh đang quản lý để cung cấp số định danh cá nhân của từng cá nhân gửi BHXH tỉnh. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh sẽ tiến hành cập nhật vào phần mềm quản lý để tiến hành xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước đầu, BHXH tỉnh đã gửi danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cung cấp số định danh cá nhân hiện đang cư trú tại phường Thuận Lộc và Hương Long, thời gian tới tiếp tục gửi danh sách trẻ em dưới 6 tuổi cư trú tại các phường, xã còn lại thuộc TP. Huế đề nghị cung cấp số định danh cá nhân cho Công an tỉnh.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, để thống nhất quy trình rà soát, chia sẻ dữ liệu số định danh cá nhân trẻ em dưới 6 tuổi trong toàn tỉnh giữa hai ngành, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các huyện, thị xã phối hợp với BHXH các huyện, thị xã cung cấp, chia sẻ số định danh cá nhân trẻ em dưới 6 tuổi hiện đang sinh sống tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cho cơ quan BHXH để chuẩn bị xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP