Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

25/05/2022 - 16:27

Rà soát, kiện toàn công tác tạo nguồn cán bộ

Ngày 25/5, ông Phan Xuân Toàn, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực và Ban Tổ chức Huyện ủy A Lưới.

Cùng dự buổi làm việc có ông Trần Đình Thức, Chuyên viên cao cấp, Vụ II, Ban Tổ chức Trung ương đóng tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Huyện ủy A Lưới, hiện nay, Đảng bộ huyện có 55 tổ chức cơ sở Đảng (25 đảng bộ, 30 chi bộ); 224 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, gồm: 190 chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn và 34 chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang. Cơ bản gần hoàn tất công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên tồn đọng của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.

Cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng tại 4 tổ chức cơ sở Đảng: A Roàng, Hồng Kim, Trường THPT A Lưới, Khối Mặt trận - Đoàn thể - Xã hội huyện. Kiểm tra hồ sơ về công tác đảng viên tại 4 tổ chức cơ sở Đảng: Đông Sơn, Hương Phong, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Hàng năm đều phát động và ký kết thi đua đối với các tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện tốt việc hướng dẫn, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy A Lưới đã tham gia nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công chức cấp cơ sở của Đảng bộ huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ huyện A Lưới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phan Xuân Toàn đề nghị Huyện ủy A Lưới cần tập trung chỉ đạo, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành nhiệm vụ cụ thể phù hợp với địa phương; rà soát, kiện toàn công tác cán bộ, quan tâm đào tạo cán bộ, tạo nguồn cán bộ, ưu tiên phát triển cán bộ nữ, trẻ; tiếp tục tích cực triển khai các chủ trương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm ở cơ sở; tập trung cao trong chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tin, ảnh: Nguyên- Định

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP