30/08/2017 - 22:12

Sinh hoạt chi bộ cần chọn vấn đề để thảo luận, làm rõ

4 nội dung, 6 giải pháp quan trọng của Nghị quyết 10 - NQ/TU, ngày 10/8/2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố trên địa bàn TP. Huế được Ban Thường vụ Thành ủy Huế quán triệt, triển khai trong đội ngũ bí thư các chi bộ tổ dân phố chiều 30/8.

Trong đó, cấp ủy, chi bộ, mỗi đảng viên phải có trách nhiệm tham gia ý kiến để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người đảng viên; nắm chắc thông tin thời sự của thành phố, của tỉnh để thảo luận, cho ý kiến; chọn những vấn đề bức xúc cần tập trung lãnh đạo của chi bộ để đưa ra mổ xẻ, làm rõ; bí thư chi bộ phải tạo không khí cởi mở, dân chủ, linh hoạt trong điều hành...

Tâm Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP