Festival Nhịp điệu Festival

13/04/2016 - 18:16

Soát xét công tác chuẩn bị Festival Huế 2016

Chiều 12/4, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016 chủ trì cuộc họp để soát xét công tác chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016.

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức Festival Huế 2016 đã xác định 18 quốc gia, có 24 đoàn, nhóm nghệ thuật quốc tế và 12 đoàn nghệ thuật trong nước tham gia; 11 chương trình, lễ hội trọng tâm và gần 50 hoạt động hưởng ứng về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày triển lãm, hội thảo…; 18 cơ quan báo chí tham gia bảo trợ thông tin. Kịch bản của chương trình khai mạc, bế mạc và các chương trình chính khác đều đã được thống nhất.

Sau khi nghe đại diện các tiểu ban và các đơn vị trực tiếp tham gia tổ chức chương trình trong Festival Huế 2016 báo cáo tình hình, ông Nguyễn Dung đã thống nhất các phần việc, như: cấp và quản lý thẻ Festival, khách mời, treo cờ các quốc gia, phân cấp thẩm định những thiết bị chuyên dụng được sử dụng…

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Festival Huế 2016


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP