Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

08/08/2022 - 14:35

Tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ bảo hiểm

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai sáng 8/8 nhằm thực hiện Kế hoạch số 796 về việc phối hợp thực hiện chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh.

Cùng với công tác thu hồi nợ, BHXH tỉnh tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu chính sách bảo hiểm đến với người dân

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về thuế, yêu cầu đơn vị chuyển nộp kịp thời cho cơ quan BHXH số tiền còn nợ và đưa nội dung yêu cầu đơn vị thực hiện chuyển nộp đầy đủ số tiền phát sinh hàng tháng và số tiền còn nợ cho BHXH tỉnh vào kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Đồng thời hàng tháng, thông báo cho BHXH tỉnh kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp về lộ trình chuyển trả số tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) nói trên.

Để công tác phối hợp thống nhất trên toàn tỉnh, BHXH tỉnh cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, khu vực, TP. Huế phối hợp với BHXH các huyện, thị xã tăng cường công tác phối hợp đối chiếu dữ liệu và công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp. 

Theo thống kê, tính đến ngày 31/7/2022, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 209 tỷ đồng, chiếm 6,05% kế hoạch thu; tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Việc phối hợp đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là vô cùng quan trọng trong thực thi các quy định của pháp luật cũng như bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP