Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

28/04/2022 - 14:35

Tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị

Sáng 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

Tại điểm cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Trưởng phòng lý luận Chính trị và lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nhân chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham gia hội nghị được PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tập huấn các tài liệu, bài giảng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng Đảng. Trong đó, đi sâu phân tích, làm rõ thêm những quan điểm, định hướng mang tính lý luận của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng thời gian qua; quyền và trách nhiệm của đảng viên…

Các học viên cũng được phổ biến chuyên đề tập huấn tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Mục đích tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cung cấp, bồi dưỡng, giúp các học viên nắm vững những nội dung, tài liệu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó vận dụng vào công tác giảng dạy cho các đối tượng; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP