Văn hóa - Nghệ thuật Văn nghệ - Âm nhạc

14/09/2017 - 18:45

Thúc đẩy lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phát triển

Nêu rõ những thành tựu đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo là nội dung hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm giai đoạn 2014-2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 14/9 tại Huế.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, đại diện lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở... và 150 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường hoạt động VHNT lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VHNT của nhân dân. Nhiều hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được tổ chức trong và ngoài nước góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu và quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Các tham luận, thảo luận của đại biểu dự hội nghị cũng tập trung tìm ra những giải pháp phù hợp trong xu thế phát triển để quản lý và thúc đẩy lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đạt được nhiều thành tựu trong những năm tới.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP