Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

04/04/2022 - 17:55

Tìm giải pháp phát triển đoàn viên công đoàn

Chiều 4/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) với sự tham gia của Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ 9 huyện, thị, TP.Huế và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tham gia ý kiến để tìm giải pháp phát triển đoàn viên 

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ, từ nay đến cuối năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh phải phát triển mới 8.648 đoàn viên mới hoàn thành chỉ tiêu. Để đạt được chỉ tiêu này, tại hội nghị LĐLĐ tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị cơ sở. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan, các đơn vị tham gia hội nghị đề ra nhiều giải pháp căn cơ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc cần thiết phải đa dạng hoá hình thức tiếp cận doanh nghiệp để thuận lợi cho công tác vận động thành lập công đoàn, phát triển đoàn viên.

Các công đoàn ngành phát huy lợi thế để vận động thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên; Công đoàn các Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh tăng cường công tác vận động, tiếp cận đoàn viên, kết hợp thực hiện hiệu quả các chương trình vay vốn, công tác xã hội công đoàn và phúc lợi công đoàn để vận động và kết nạp đoàn viên. Thường xuyên rà soát, kiện toàn ban chấp hành CĐCS, tổ chức hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời kiện toàn cán bộ ở những nơi có thay đổi, biến động; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng lấy ý kiến thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP