Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

02/04/2021 - 16:24

Tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Chiều 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quý I và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn chủ trì tại điểm cầu của tỉnh

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phan Xuân Toàn chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Quý 1/2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn ngành cũng đã triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, nổi bật là phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 -2026 theo đúng nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương. Ngành cũng đã kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo Nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, toàn ngành tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đã ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Quý II/2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng…

Tin, ảnh: Phong Anh 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP