12/01/2022 - 11:44

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022

Sáng 12/1, UBMTTQ VN tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa mặt trận với các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và giao ước thi đua giữa MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, TP. Huế năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Nam Tiến, chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ký kết thi đua thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, TP. Huế ký thực hiện 6 nội dung thi đua. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19, thi đua phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh. Qua đó, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống, sinh hoạt của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì, nhân rộng mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, quỹ cứu trợ. Tập trung triển khai các hoạt động giám sát và triển khai các chương trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, DS-KHHGĐ bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân.

  Hải Thuận

   

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP