“Tự truyện không chỉ dành cho người nổi tiếng”

Nhà thơ - nhà báo Vĩnh Nguyên (tên thật là Nguyễn Quang Vinh) ra mắt tự truyện khi vừa lên tuổi bát tuần.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP