Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

10/01/2020 - 15:55

Văn phòng HĐND tỉnh triển khai có hiệu quả các “kỳ họp không giấy”

Tại hội nghị cán bộ, công chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ văn phòng HĐND tỉnh năm 2020 chiều 10/1, kết quả nổi bật nhất đó là Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả các “kỳ họp không giấy”.

Đại biểu HĐND tỉnh sử dụng Ipad để truy cập tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh

Năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh tổ chức thành công 6 kỳ họp để thông qua 76 nghị quyết trên các lĩnh vực; các nghị quyết được thông qua đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đảm bảo chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, tham mưu HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh các cuộc kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật, tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của HĐND tỉnh.

Đáng chú ý, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh tổ chức thành công các “kỳ họp không giấy”, hoàn thành các quy trình, thủ tục cấp máy tính bảng cho đại biểu HĐND, qua đó giảm thiểu khối lượng giấy tờ in sao tài liệu, làm lợi về vật chất và tiền của.

Năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP