Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

28/07/2021 - 17:22

Xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để tồn đọng kéo dài

Chiều 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và các văn bản mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân trình bày nội dung cơ bản của Chỉ thị 26 và Hướng dẫn 04 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì hội nghị.

Theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân trình bày nội dung cơ bản của Chỉ thị 26 và Hướng dẫn 04 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Hữu Hùng trình bày nội dung cơ bản của Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kết luận 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đây là những văn bản rất quan trọng, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Đảng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án trên địa bàn. Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, chặt chẽ toàn diện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng tinh thần Chỉ thị 26.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh chủ động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ giao Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành có liên quan cần bám sát vào chương trình, kế hoạch của Trung ương để kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đến các giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là các giải pháp trước mắt, trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Tâm Anh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP